Innovatie

Innovatie

Iets uitvinden is één. Iets succesvol naar de markt brengen, vereist een tactisch samenspel met inbreng vanuit verschillende invalshoeken.

Effectief het netwerk inzetten is essentiëel om de noodzakelijke marktpartijen, expertises en resources bij elkaar te brengen. Business development, financiering, technologie zullen elkaar moeten vinden en zullen samen het innovatiepad, dat leidt naar de markt, moeten vervolgen.

Thyxo’s ambitie is om daarin te acteren als een echte technologie partner, ook als het even niet meevalt. Het is onze missie om u met ons beste vermogen in de volle breedte te ondersteunen.

Doch het echte onderscheid wordt gemaakt door:
  • het net werk echt effectief te laten zijn;
  • een goede afstemming tussen de belanghebbenden.

De zorg voor het netwerk en de afstemming zijn standaard ingrediënten in Thyxo’s aanpak.

Een innovatie-project zal slechts dan succesvol kunnen zijn als de neuzen van de belanghebbenden dezelfde kant uit gericht staan. Vanaf het begin zullen de verschillende belangen, rechten, plichten en zekerheden van en voor de verschillende partijen goed neergezet moeten worden. Onze juridische partner, CobronConsultant, heeft veel ervaring hiermee. Daartoe ontwikkelden zij een unieke module, die in de praktijk bijzonder effectief blijkt te zijn.